Co je díky nám na radnici i ve městě Holýšov nového?

Společné prohlášení PRO Holýšov, ODS a SOS po komunálních volbách v Holýšově

Všechny tři výše zmíněné subjekty prohlašují, že se domluvily na spolupráci ve volebním období 2018-2022.
Hlavními tématy naší agendy budou: 


- bezpečnost
- podpora dětí, mládeže a sportu
- rozšíření ZŠ Holýšov
- revitalizace sídliště Pod Makovým vrchem a náměstí Na Výhledech
- nastavení pravidel s MTBS v oblasti úklidu a údržby města
- kanalizace v Dolní Kamenici
- rozšíření domu s pečovatelskou službou


Všechna témata mají pro nás stejnou prioritu.
Na pozici starosty budeme na ustavujícím Zastupitelstvu města Holýšova navrhovat Mgr. Libora Schröpfera.
Vzhledem k velkému objemu agendy zaměřenému na dlouhodobý rozvoj města a strategické plánování budeme navrhovat dva uvolněné místostarosty. Díky dalším plánovaným úsporným opatřením v oblasti externího poradenství a reorganizaci agendy městského úřadu nedojde k navýšení nákladů.
Na pozice místostarostek budeme navrhovat Bc. Hanu Valachovičovou a Alenu Burianovou.
Možnost podílet se na řízení města prostřednictvím komisí a výborů nabídneme i všem ostatním stranám.
Naší vizí je otevřená, vstřícná a transparentní radnice.
Těšíme se na společnou práci.
Hana Valachovičová, Alena Burianová, Libor Schröpfer

Vytvořte si webové stránky zdarma!